Jasno
14°
Bratislava
Júlia, Juliana
22.5.2022
Smrť, choroba, náhly rozchod, strata zamestnania...? Takto zistíte, že váš blízky potrebuje odbornú pomoc.
Zdielať na

Smrť, choroba, náhly rozchod, strata zamestnania...? Takto zistíte, že váš blízky potrebuje odbornú pomoc.

Psychologickú pomoc potrebujeme najmä pri dlhodobej záťaži.

Strata je vždy náročnou udalosťou. Nemusí to byť len smrť, môže to by aj ochorenie, rozchod s partnerom či strata zamestnania- pri týchto udalostiach vždy niečo strácame a smútime. Kedy náš blízky potrebuje odbornú pomoc? Kedy s ním o  nej hovoriť? Ako mu ju odporučiť?

Hnevá sa na lekárov, na príbuzných, sám na seba?

Dlhodobý a  výrazný hnev na lekárov, príbuzných či sám na seba, dlhodobý pocit viny vyžadujú odbornú pomoc.

Tvári sa, že sa nič nestalo?

Ak sa  dlhodobo správa, že sa nič nestalo, potrebuje odbornú pomoc.

Urobil v  krátkej dobe výrazné zmeny v  živote?

Napríklad odišiel z  práce, predal byt či dom a  podobne. Veľké životné zmeny v  krátkom čase po strate blízkej osoby či inej vážnej životnej udalosti môžu signalizovať, že potrebuje odbornú pomoc.

Odmieta dlhodobo kontakt  s  rodinou, s  priateľmi a  izoluje sa?

Izolácia od priateľov a  rodiny, odmietanie kontaktov s  blízkymi ľuďmi sú známky, že potrebuje odbornú pomoc.  

Má dlhodobo výrazný strach o  svojich blízkych, o  seba? 

Ak má dlhodobo výrazný strach o  seba alebo o svojich blízkych, potrebuje odbornú pomoc.  

Dáva svojim správaním, slovami najavo, že neprijíma stratu, ktorá sa mu udiala?

Pocity nereálnosti, ťažkosti prijať stratu ako fakt sú signály, že potrebuje odbornú pomoc. 

Konzumuje alkohol  alebo iné návykové látky? Vyhľadáva aktivity, ktoré ohrozujú život? 

 Ak  konzumuje alkohol či iné návykové látky a  vstupuje dobrovoľne do rizikových situácií (napríklad rýchla jazda na motorke, lezenie bez zaistenia) potrebuje odbornú pomoc.

Dáva signály či priamo hovorí, že by chcel ukončiť svoj život? Ak si nie ste istý, opýtajte sa ho na to. 

Úvahy alebo pokusy o  ukončenie vlastného života sú známkou, že okamžite potrebuje odbornú pomoc. 

 2 spôsoby ako ponúknuť blízkemu odbornú pomoc:

1. Povedzte: - že Vám na ňom záleží a  myslíte si, že potrebuje odbornú pomoc. Prijatie pomoci je prejavom sily, nie zlyhania.

- ktoré varovné signály ste si všimli a  prečo si myslíte, že potrebuje pomoc. 

2. Nechajte mu kontakt napísaný na papieri či v  maili alebo správe. Ponúknite mu, že na prvé stretnutie môžete ísť s  ním. 

Ak však váš blízky jednoznačne pomoc odmieta, rešpektujte ho. Každý má právo na svoju cestu životom. 

Súvisiace články

Najčítanejšie