Polojasno
16°
Bratislava
Stanislava
9.6.2023
12 neprávd o paracetamole. Viete, ako ho užívať správne?
Zdielať na

12 neprávd o paracetamole. Viete, ako ho užívať správne?

Archívna reportáž

Paracetamol je bezpečný liek, pri vysokých dávkach je však ohrozuje život

Lieky s obsahom paracetamolu patria medzi najčastejšie predávané liečivá. Niektoré z nich je možné zakúpiť napríklad aj v drogérii alebo na čerpacej stanici. Naozaj ale viete, ako správne a bezpečne paracetamol užívať? Je tento liek naozaj vhodný pre všetkých bez rozdielu?

1. Paracetamol pôsobí proti bolesti, teplote i zápalu …

Paracetamol patrí medzi analgetiká – antipyretiká, teda lieky utišujúce bolesť a znižujúce zvýšenú telesnú teplotu. Antiflogistický, teda protizápalový efekt, ale paracetamol nevykazuje. Nie je preto vhodný na liečbu zápalových ochorení, môže iba podporiť tíšenie bolesti spôsobené zápalom.

2. Paracetamol je obsiahnutý iba vo voľnopredajných liekoch …

Paracetamol je obsiahnutý nielen vo voľnopredajných prípravkoch ale aj v liekoch viazaných na lekársky predpis. Môže byť jedinou liečivou zložkou lieku, často je ale kombinovaný s viacerými účinnými látkami. Najčastejšie sú také kombinované prípravky určené na tíšenie bolesti alebo na potlačenie príznakov prechladnutia, ako je kašeľ, nádcha či upchatý nos a pod. Paracetamol tu pôsobí ako liek utišujúci bolesť a znižujúci zvýšenú telesnú teplotu. Žiadne ďalšie efekty však nemá.

3. Kombinácia paracetamolu s ďalšími liekmi je vždy bezpečná …

Rovnako, ako je rizikové kombinovať viac prípravkov obsahujúcich paracetamol ( riziko predávkovania a následného poškodenia pečene je až 5,5-násobne vyššie ako pri užívaní jedného z prípravkov), je riziková aj kombinácia paracetamolu s niektorými ďalšími liekmi.
Môže potom dôjsť ich vzájomnej interakcii, ktorej výsledkom je následne ovplyvnenie účinku jedného alebo menej často oboch týchto liekov. Rovnako sa môže zvýšiť riziko toxicity niektorého z nich, najmä paracetamolu. 
Tieto liečivá významne zvyšujú riziko poškodenia tkanív tela, predovšetkým pečene.

4. Pri užívaní paracetamolu nie je nevyhnutné vyhnúť sa alkoholu...

Konzumácia alkoholu v čase liečby paracetamolom, a to ako krátko pred ňou, tak v čase nedlho po jej ukončení, je nevhodná, ba priamo nebezpečná. Alkohol, rovnako ako aj niektoré lieky, podporuje tvorbu nebezpečných medziproduktov paracetamolu. Tieto látky následne môžu vážne poškodiť pečeň, ale aj iné orgány. U alkoholikov je riziko poškodenia pečene viac ako 2-násobne vyššie ako u abstinentov.

5. Tehotné, ani dojčiace ženy by nemali prípravky s obsahom paracetamolu užívať …

Napriek tomu, že paracetamol prechádza placentárnou bariérou a dokonca aj do materského mlieka, možno ho krátkodobo užívať aj počas tehotenstva a dojčenia. Tehotné ženy ho preto využívajú pri horúčke a bolesti. Zníženie dávky kvôli tehotenstvu nie je potrebné.

6. Na určenie dávky prípravku s obsahom paracetamolu je najlepšie riadiť sa u detí ich vekom …

Pri určení dávky paracetamolu u detí je vhodnejšie riadiť sa, skôr než vekom dieťaťa, jeho hmotnosťou. Jednotlivá dávka u detí (a dospelých) do 60 kg telesnej hmotnosti by sa mala pohybovať v rozmedzí medzi 10 – 15 mg paracetamolu na 1 kg telesnej hmotnosti pacienta. Maximálna denná dávka by nemala u týchto ľudí prekročiť hranicu v prípade podania ústami 60 mg paracetamolu/kg telesnej hmotnosti a v prípade podania čapíkov 50 mg/kg. Interval medzi jednotlivými dávkami by nemal byť kratší ako 6 hodín. Vo výnimočných prípadoch, a iba pri podaní ústami, ho možno skrátiť na 4 hodiny. 

7. Zvyčajná jednotlivá dávka paracetamolu pre dospelého je 500 až 1500 mg...

U dospelých pacientov vážiacich minimálne 60 kg by sa mala jednotlivá dávka paracetamolu pohybovať medzi 500 – 1000 mg paracetamolu. (čiže maximálne  2 tabelty s obsahom 500mg naraz) Maximálna denná dávka by však nemala prekročiť hranicu 4000 mg. Interval medzi jednotlivými dávkami by nemal byť nikdy kratší ako 4 hodiny. 

8. Paracetamol možno užívať dlhodobo aj vo vysokých dávkach. Nesmie byť ale prekročená jeho maximálna denná dávka...

Pri liečbe paracetamolom trvajúcim dlhšie ako 10 dní by mala byť jeho pôvodná maximálna denná dávka 4 g (= napr. 8 tabliet,500 mg jedna ) znížená na 2,5 g (= napr. 5 tabliet , 500 mg jedna) paracetamolu za deň. Denné dávky by mali byť, rovnako ako pri krátkodobom užívaní, rozdelené v niekoľko dávok čiastkových, užitých najskôr po 4, lepšie po 6 hodinách. 

9. U pacientov so závažným ochorením pečene, napr. zápalom pečene, nie je potrebné dávku paracetamolu redukovať 

Naopak, u pacientov so závažným ochorením pečene, ako je už spomínaný akútny zápal pečene (napríklad hepatitída typu C) nie je podanie paracetamolu možné, hovoríme o tzv. kontraindikácii. U ľudí s chronickým stabilizovaným ochorením pečene je potrebné neskracovať odporúčaný 6-hodinový interval medzi jednotlivými dávkami. Zároveň by nemala byť podávaná ani dávka zodpovedajúca odporúčanej dennej dávke u inak zdravého pacienta. Do úvahy tak pripadá dávka 2500 - 3000 mg (= napr. 5 - 6 tabliet, 500mg jedna) paracetamolu za deň rozdelená najmenej v 4 čiastkové.

10. Pre dospelých sú určené iba tablety obsahujúce obvykle 500 mg paracetamolu …

Na našom trhu sú okrem tabliet obsahujúcich najčastejšie 500 mg paracetamolu v jednej tablete k dispozícii aj čapíky obsahujúce rovnaké množstvo tejto účinnej látky. Tie sú vhodné napríklad re ľudí, ktorí nemôžu užiť liek ústami elbo trpia zvracaním. 

11. Paracetamol je taký bezpečný liek, že sa ním nikto nemôže otráviť...

Paracetamol je všeobecne považovaný za veľmi bezpečný liek. Toto platí, ak je používaný správnym spôsobom, teda najmä v správnej dávke a v správny čas. Keď bol paracetamol v 50. rokoch 20. storočia uvádzaný na trh, bol vítanou náhradou za kyselinu acetylsalicylovú, predovšetkým u detí a pacientov s ochorením zažívacieho traktu . V súčasnosti je ale bohužiaľ tiež jedným z najčastejšie volených liečiv na samovražedné konanie. K intoxikácii (otrave) paracetamolom však dochádza až pri užití vysokých dávok tohto liečiva. Kritériá sú rôzne, najčastejšie sa uvádza 10 – 15-násobok dávky používanej štandardne počas liečby (u inak zdravého dospelého jedinca teda 10 – 15 gramov paracetamolu použitého jednorazovo).

V prípade včasnej liečby je ale možné otravu liečiť a vyliečiť. Lekári majú totiž k dispozícii protijed, tzv. antidotum, ktorým je N-acetylcysteín. Posledným možným riešením závažnej a život ohrozujúcej intoxikácie paracetamolom je transplantácia pečene.

12. Každý človek, ktorý nemá poškodenú pečeň, môže užiť paracetamol v normálnej dávke

Existujú rizikové skupiny pacientov, ktorí musia užívať nižšiu dávku,aby sa neotrávili. Okrem pacientov s chronickým stabilným ochorením pečene sem patria tiež pacienti s obličkovou nedostatočnosťou, pacienti chronicky užívajúci rizikové lieky,ľudia trpiaci podvýživou,majú  poruchy stravovania (mentálna anorexia, bulímia) či pacienti vyčerpaní prebiehajúcim ochorením (vrátane napríklad chrípky s ťažkým priebehom). Tiež sú to ľudia, ktorí pijú alkohol.

Ak budete mať akékoľvek pochybnosti o voľbe lieku, jeho dávkovaní či vhodnosti spôsobu jeho podávania, vždy a radšej obráťte na lekárnika.

Súvisiace články

Najčítanejšie