Zatiahnuté
19°
Bratislava
Móric
22.9.2023
Pacienti s kostnými metastázami sa môžu liečiť cielene. Liečba u nich odďaľuje nástup bolesti i vážne komplikácie
Zdielať na

Pacienti s kostnými metastázami sa môžu liečiť cielene. Liečba u nich odďaľuje nástup bolesti i vážne komplikácie

Málokto si uvedomuje, že k najčastejším miestam v tele, kde sa tvoria metastázy viacerých nádorových ochorení, patria kosti. Tri štvrtiny metastáz do kostí vychádzajú z nádorov prsníka, prostaty, pľúc a obličiek. Kostné metastázy sa vyskytujú takmer u 80 % ľudí s diagnostikovanou rakovinou prsníka, prostaty, či pľúc, teda u pacientov s často sa vyskytujúcimi nádormi. Kosti sú pri týchto ochoreniach často prvými miestami metastáz v tele. V pokročilých štádiách ich sprevádzajú veľmi silné bolesti, vážne zlomeniny či dokonca ochrnutie. Týmto stavom sa dá predchádzať a dajú sa oddialiť pomocou cielenej liečby.

Čo sú kostné metastázy?

V prípade, že sa nádor do kostí rozšíril z iného ložiska v tele, hovoríme o kostných metastázach. Vznikajú vtedy, keď sa rakovinové bunky oddelia od primárneho nádoru, preniknú do krvného obehu alebo lymfatického systému a putujú do kostného tkaniva, kde sa usadia a začnú rásť. Viac ako polovica pacientov s novodiagnostikovaným nádorovým ochorením má aj kostnú bolesť. Najčastejšie je príčinou metastatické postihnutie kostí, ktoré je veľmi častou komplikáciou u pacientov s pokročilým nádorovým ochorením. Kostné metastázy u pacientov zhoršujú kvalitu života, skracujú ich prežívanie a ich liečba je často nákladnejšia a komplikovanejšia ako samotná liečba prvotného nádorového ochorenia. Veľmi často sú komplikované kostnými príhodami, ktoré výrazne zhoršujú prognózu ochorenia, skracujú prežívanie a dramaticky zhoršujú kvalitu života pacienta s nádorovým ochorením.

Ako vznikajú kostné metastázy?

Podstata procesu vzniku kostných metastáz nie je zatiaľ úplne objasnená, preto lekári zatiaľ nie sú schopní rozvoju týchto komplikácií úplne predchádzať. U pacientov, ktorí majú okrem primárneho ochorenia aj kostné metastázy je vyššie riziko úmrtia pri karcinóme prostaty o 23 %, s karcinómom prsníka o 32 % a u mnohočetného myelómu o 26 %.  Rakovinové bunky v kostnom tkanive začnú produkovať množstvo látok, ktoré majú vplyv na metabolizmus kostí a navodzujú nerovnováhu v ich prirodzenej prestavbe. Ovplyvňujú najmä rastový faktor, ktorý reguluje dozrievanie, aktiváciu a funkciu kostných buniek- osteoklastov. Ak sa jeho množstvo zvýši, stimuluje osteoklasty, a tak vedie k zvýšenému odbúravaniu kostnej hmoty. Rozpad kosti v dôsledku metastatického postihnutia je teda výsledkom bludného kruhu. Niektoré kostné metastázy sú takzvane osteoblastické a v svojom okolí spôsobujú abnormálnu novotvorbu kostného tkaniva, iné sú označované ako tzv. osteolytické a kostné tkanivo odbúravajú. Oba typy spôsobujú kruté bolesti kostí, osteolytické často vyvolávajú patologické zlomeniny. 

Existujú aj zmiešané kostné metastázy, pri vzniku ktorých prebiehajú v kosti obidva patologické procesy. V skorých štádiách sa metastázy v kostiach nijako neprejavujú. Keď nádor dosiahne rozmery, pri ktorých dráždi nervy a spôsobuje komplikácie, prejaví sa bolesť a kostné komplikácie Patria medzi ne patologické zlomeniny a utlačenie (kompresia) miechy. Patologické fraktúry kosti (ramenných kostí, stehenných kostí, telá stavcov, stavcové oblúky) sú veľmi, až kruto bolestivé, vyžadujú si rýchlu operáciu so spevnením kosti a ďalej zhoršujú pohyblivosť chorého.

Aké sú komplikácie kostných metastáz? 

Podľa súčasných údajov sa vyskytujú patologické zlomeniny až u 33 % hormonálne neaktívnych karcinómov prostaty. V dvoch tretinách sú postihnuté stavce a v o zvyšných prípadoch ide o zlomeniny dlhých kostí. Pritom platí, že patologické zlomeniny u pacientov s karcinómom prostaty metastázujúcim do kostí významne skracujú dĺžku ich prežívania. 

Metastázy v stavcoch chrbtice môžu tlačiť na miechu, čo môže byť veľmi bolestivé a tlak ju môže poškodiť. To môže spôsobiť stratu pohyblivosti, slabosť svalov, strnulosť a problémy pri močení. V najzávažnejších prípadoch môže tlak na miechu spôsobiť až paralýzu (ochrnutie). Zhoršovanie bolestí chrbta a slabosť dolných končatín je varovný signál. Ochrnutie dolných končatín vyvolané kompresiou miechy je nezvratné. Je príčinou úplného pripútania pacienta na posteľ a vozík a závislosti od pomoci blízkych alebo cudzích ľudí. Karcinóm prostaty je najčastejšou nádorovou príčinou kompresie miechy.

Ďalšou komplikáciou kostných metastáz je hyperkalcémia- vysoká hladina vápnika, spôsobená uvoľňovaním vápnika zo zlomených a poškodených kostí. Môže viesť k strate chuti do jedla, nevoľnosti, smädu a únave, a niekedy, ak sa nelieči, dokonca ku kóme.

Ako sa kostné metastázy lečia?

Liečba kostných metastáz je multimodálna. Uplatňuje sa chirurgická liečba, rádioterapia i systémová liečba (chemoterapia, hormonálna liečba, bisfosfonáty, cielená liečba). Terapia kostných metastáz je v podstate paliatívna a jej hlavným cieľom je spomaliť postup ochorenia a zlepšiť kvalitu života chorého. 

V ostatných dvoch desaťročiach sa stali bisfosfonáty a najmä kyselina zoledrónová najefektívnejšími liekmi pri oddialení kostných komplikácií metastatického postihnutia skeletu. Napriek ich vynikajúcim účinkom však vznikajú kostné komplikácie u polovice chorých s kostnými metastázami. Hľadali sa preto ďalšie potenciálne účinné lieky, ktoré sú výsledkom pokrokov vo výskume remodelácie kosti, čo viedlo k cielenej liečbe monoklonálnou protilátkou denosumab.

Denosumab je monoklonálna protilátka na liečbu pacientov s kostnými metastázami. Cielený liek bráni vzniku osteoklastov, čo sú jediné bunky, ktoré dokážu rozrušiť kosť. Liek sa viaže na rastový faktor, zablokuje jeho naviazanie na osteoklast, a tak bráni jeho dozrievaniu, funkcii a prežívaniu. Priamo teda zasahuje do bludného kruhu zodpovedného za rozpad kosti . Dokáže zabrániť odbúravaniu kosti nádorom, znižuje počet kostných komplikácií, odďaľuje a zmierňuje bolesť a zlepšuje kvalitu života pacientov. Liečba denosumabom posilňuje kosti a znižuje pravdepodobnosť ich zlomenia. Denosumab sa tiež používa na liečbu osteoporózy u žien po menopauze a u mužov so zvýšeným rizikom fraktúr, u ktorých znižuje riziko zlomenín chrbtice, dlhých kostí a bedier.

Súvisiace články

Najčítanejšie