Zatiahnuté
-1°
Bratislava
Marína
8.12.2023
Nástraha vykurovacieho obdobia: Otrava oxidom uhoľnatým zabíja, aká je prvá pomoc?
Zdielať na

Nástraha vykurovacieho obdobia: Otrava oxidom uhoľnatým zabíja, aká je prvá pomoc?

Archívna reportáž

Otrava CO2 môže byť smrteľná.

Počas vykurovacej sezóny hrozí trava oxidom uhoľnatým, ktorá už spôsbila množstvo rodinných tragédií. Oxid uhoľnatý (CO 2 ) je plyn bez chuti a bez zápachu. Vzniká pri nedokonalom horení organických látok. Nebezpečenstvo vzniku otravy oxidom uhoľnatým hrozí pri jeho nahromadení. Často sa to deje pri používaní plynových spotrebičov a kachlí pri nedostatočnom prívode kyslíka a nedostatočnom odťahu splodín horenia : napríklad malé kúpeľne, upchatie vetracích rúr, aby neunikalo teplo z domu, nedostatočný ťah komína, najmä pri nepriaznivom počasí.

Oxid uhoľnatý je krvný jed. Krv po tele rozvádza kyslík a na jeho transport slúži hemoglobín (kyslík si „sadne“ na hemoglobín, ktorý je obsiahnutý v krvi). Pokiaľ je človek v prostredí, v ktorom je vo vzduchu oxid uhoľnatý, dôjde k väzbe oxidu uhoľnatého na hemoglobín (namiesto kyslíka si na hemoglobín v krvi „sadne“ oxid uhoľnatý a kyslík sa na hemoglobín nedostane).

Tkanivá ( svaly, orgány) nedostávajú dostatok kyslíka, pretože na hemoglobíne je miesto kyslíka naviazaný oxid uhoľnatý, a preto sú tkanivá málo okysličené a obmedzujú svoju funkciu. Začína vznikať séria procesov, pri ktorých je najskôr poškodený mozog a srdce, pretože tieto orgány potrebujú najviac kyslíka, a tieto procesy môžu viesť k smrti.

Aké sú prejavy otravy oxidom uhoľnatým?

Príznaky otravy sa prejavujú v závislosti na koncentrácii oxidu uhoľnatého vo vdychovanej zmesi, na tom,  ako dlho človek vdychoval oxid uhoľnatý a tiež na jeho telesnej aktivite.

Vo všeobecnosti má otrava miernejší priebeh,ak je vystavenie nebezpečnému plynu krašie a jeho koncentrácia je vyššia, ako dlhodobé vystavenie nižšej koncentrácii oxidu uhoľnatému.

Bolesť hlavy- Počiatočné príznaky otravy sú miernejšie. Môžu sa prejavovať ako bolesť hlavy, závraty, hučanie v ušiach, nevoľnosť, nútenie na zvracanie, zvracanie, porucha koncentrácie, rozostrené videnie, slabosť, psychické príznaky ako je zvýšený nepokoj a pohyb (agitovanosť) alebo naopak otupenosť (depresia).

- Otrava rýchlo postupuje ďalej a pristupujú neurologické príznaky, ktoré odrážajú postihnutie nervových vlákien, ako sú napr. kŕče. Prehlbuje sa porucha vedomia od spavosti (somnolencia) až po hlboké bezvedomie (kóma).

V popredí psychických príznakov je úplná alebo takmer úplná strata vôle, postihnutý človek nie je schopný začať nejakú činnosť (hypo- až abulie), kedy si uvedomuje, že hrozí nebezpečenstvo, ale je nerozhodný a nie je schopný mu zabrániť.

Pokiaľ postihnutý otravu prežije, nie je si vedomý svojich činov a nepamätá si, čo sa dialo (amnézia).

Koža a sliznice sa môžu sfarbiť na ružovo až čerešňovo červeno, ale nie je to typický a spoľahlivý príznak.

Aká je prvá pomoc? 

- Vynesenie/vytiahnutie postihnutého zo zamoreného prostredia alebo vetranie zamoreného priestoru a aspoň odtiahnutie postihnutého k čistému vzduchu.

- Aplikácia kyslíka

- Zaistenie dýchania

- Zaistenie príchodu sanitky (rýchla záchranná pomoc, bezplatné volanie, telefónne číslo 155).

Súvisiace články

Najčítanejšie