Skoro jasno
26°
Bratislava
Blanka
16.6.2024
Zberači, skokani, motorkári... Poranenia chrbtice majú v lete sezónu
Zdielať na

Zberači, skokani, motorkári... Poranenia chrbtice majú v lete sezónu

Archívna reportáž

Na toboganoch nikdy nejazdite dole hlavou.

Lekári tvrdia, že v lete sú úrazy chrbtice časté u zberačov úrody zo stromov, u ľudí, ktorí skáču hlavičky do plytkých bazénov, a u motorkárov. Poranenia chrbtice sa vyskytujú približne u 20 pacientov na 100 000 obyvateľov za rok, z toho je asi štvrtina s kompletnou léziou. Až 80 percent je vo veku 18 – 35 rokov, mužov je 2,5- až 3-krát viac ako žien. Pri doprave vznikne 55 percent úrazov chrbtice, v priemysle približne 30 percent a pri športe 15 percent.

Ako poskytnúť prvú pomoc?

Poranenie chrbtice nemožno zistiť vyšetrením, preto treba postupovať na základe predpokladov (podľa toho, ako sa úraz stal):

 • zistiť prítomnosť vedomia, dýchania a pulzu (ak nie je niektorá funkcia prítomná, okamžitá prvá pomoc);
 • zistiť prítomnosť iných poranení (zlomeniny, krvácanie z rán);
 • znehybniť krčnú chrbticu improvizovaným golierom zo zložených novín a z trojrohej šatky,
 • uložiť na tvrdú rovnú podložku, nehýbať s postihnutým; privolať zdravotnícku záchrannú službu;
 • kontrolovať vedomie, dýchanie a pulz.

Postihnutého v bezvedomí po úraze ošetrujeme podľa zásady "hýbať čo najmenej." Ak treba pohnúť s postihnutým pri podozrení na poranenie chrbtice a pri ošetrení stavov ohrozujúcich život (zastavenie dýchania, krvácanie), má sa manipulovať výlučne s celým jeho telom. Šetrnosť, spoľahlivé znehybnenie a dôslednosť pri vyslobodzovaní, preklade a transporte majú prednosť pred rýchlosťou.

Chrbtica a miecha

Poranenie chrbtice je poškodenie jedného alebo viacerých stavcov (luxácia, zlomenina tela alebo oblúka stavca či kombinácia luxácie a zlomeniny), poškodenie väziva a fixačného svalového korzetu chrbtice. Poranenie miechy je poškodenie miechovej časti centrálnej nervovej sústavy úrazom (fraktúry, prienikové poranenia úlomkami kostí). Môže byť spôsobené mechanickým poškodením, otrasom, natrhnutím, preseknutím či stlačením. Tiež sa môže poškodiť aj druhotne narušením cievneho zásobenia miechy, poranením ciev, trombózou alebo nedokrvením a nedokysličením.

Kedy sa dá predpokladať poranenie chrbtice?

 • Pri nárazoch rýchlosťou nad 60 km/h (pri čelnom náraze sa rýchlosť dvoch pohybujúcich sa telies sčíta).
 • Pri pádoch z výšky väčšej než výška tela.
 • Hyperflexia a extenzia krku (úder do hlavy pri boxe, cestujúci v stojacom vozidle pri náraze zozadu, topenie po skokoch do vody).
 • Motocyklové úrazy.
 • Náraz auta do chodca alebo cyklistu.
 • Pri autonehodách s prevrátením vozidla, vymrštením z vozidla, s posunutím prednej nápravy, deformáciou kabíny.
 • Nehody, pri ktorých došlo k úmrtiu jedného člena posádky.

Ako predchádzať úrazom chrbtice

 • Nelezte na stromy s lámavými vetvami.
 • Neskáčte hlavičky do neznámej vody.
 • Nikdy nejazdite na tobogane dole hlavou.
 • Nesadajte si do auta s neskúseným či opitým vodičom.
 • Nerobte rizikové športy.
 • Pri práci vo výške sa vždy istite.

Súvisiace články

Najčítanejšie