Skoro jasno
16°
Bratislava
Viliam
28.5.2024
Ukladá sa vám tuk v stehnách? Pozor na srdce!
Zdielať na

Ukladá sa vám tuk v stehnách? Pozor na srdce!

Zlyhanie srdca v budúcnosti ohrozí každého piateho štyridsiatnika.

Viac tuku v stehenných svaloch bolo v novej štúdii spojené s vyšším rizikom rozvoja srdcového zlyhania . Tento vzťah je podľa vedcov nezávislý od iných rizikových faktorov a meraní - ako je napríklad index telesnej hmotnosti.

Pozorovanie otvára nový smerov výskumu zameraného na úpravu hladín vnútrosvalového tuku.Podľa vedcov by tým bolo možné  znížiť riziko rozvoja srdcového zlyhania. Štúdia bola publikovaná online vo vydaní JACC: Heart Failure.

Autori pod vedením Kevina Huynha z  Texaskej univerzity v Dallase vysvetľujú, že obezita je známym rizikovým faktorom srdcového zlyhania a ráta sa s ňou v bežných výpočtoch rizika srdcového zlyhania.

Obezita je však komplexné a rôznorodé ochorenie, pri ktorom sa tuk ukladá v rôznych telesných tkanivách. Napríklad sa ukázalo, že to, kde sa tuk ukladá medzi orgánmi(viscerálny tuk)  a tiež na ktorých miestach pod kožou, má rozdielny vplyv na kardiovaskulárne rizikové faktory a výskyt klinických kardiovaskulárnych ochorení.

Ukladanie tuku, nazývaného aj ektopický tuk, v netukových tkanivách , ako je kostrové svalstvo, je tiež známym rizikovým faktorom kardiovaskulárnych ochorení, nezávisle od celkovej obezity. Vplyv ukladania tuku v kostrovom svalstve na končatinách na riziko srdcového zlyhania však nie je tak dobre študovaný.

Vedci poznamenávajú, že ektopický tuk v kostrovom svalstve možno merať pomocou zobrazovania a  vyskytuje s priamo v svale alebo okolo neho.

Výskumníci chceli zistiť spojenie medzisvalového a vnútrosvalového tuku s rizikom srdcového zlyhania vo veľkej skupine starších dospelých.

Použili údaje od 2399 ľudí vo veku 70 až 79 rokov bez srdcového zlyhania na začiatku štúdie, ktorí sa zúčastnili štúdie, kde sa hodnotilo, zdravie, vek a zloženie tela.  Merania vnútrosvalového  a medzisvalového tuku v stehne boli stanovené pomocou počítačovej tomografie a účastníci boli sledovaní v priemere 12 rokov.

Počas obdobia sledovania došlo k 485 prípadom srdcového zlyhania. Vedci hodnotli aj ďalšie parametre ako  vek, pohlavie, rasu, vzdelanie, krvný tlak, hladinu cukru v krvi nalačno, súčasné fajčenie, prípadné ochorenie ciev a kreatinín. Zistili, že vyšší vnútrosvalový tuk  bol významne spojený s vyšším rizikom srdcového zlyhania. Pri vyššom medzisvalovom tuku podobnú súvislosť nezistili. 

Najčítanejšie